ภาษาไทย
返回

ร่างกายของ

首页

A+ A A-

返回

จีนร่วมกับยูเนสโกออกปฏิญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางภาษา

2019-02-22 16:44:18 CRI

จีนร่วมกับยูเนสโกออกปฏิญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางภาษา

สถานีวิทยุซีอาร์ไอ รายงานว่า วันที่ 21 กุมภาพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการจีน ร่วมกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ออกปฏิญญา “เย่ว์ลู่” ว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางภาษา ที่กรุงปักกิ่ง

ปฏิญญาฉบับดังกล่าวเรียกร้องให้ประชาคมโลกมีความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ต่อการจัดตั้งกลไกที่เกี่ยวข้อง และใช้มาตรการที่จำเป็น เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางภาษาของโลก

จีนร่วมกับยูเนสโกออกปฏิญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางภาษา

นายเถียน ลี่ซิน อธิบดีกรมการประยุกต์ใช้ภาษา และการกำกับดูแลข้อมูลทางภาษาของกระทรวงศึกษาธิการจีน กล่าวกับสื่อมวลชนว่า ปฏิญญา “เย่ว์ลู่” ดังกล่าว ได้ผนึกแนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายทางภาษาของโลก รวมไปถึงจะส่งเสริม และสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางภาษา

จีนร่วมกับยูเนสโกออกปฏิญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางภาษา

เดือนกันยายนปีที่แล้ว ยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลจีนจัดการประชุมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางภาษาของโลกครั้งแรก ที่เมืองฉังซา มณฑลหูหนัน ทางภาคกลางของจีน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และได้มีการผ่านร่างปฏิญญา “เย่ว์ลู่” ว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางภาษาของโลก

(tim/cai)