ภาษาไทย
返回

ร่างกายของ

首页

A+ A A-

返回

คณะผู้แทนศิลปวัฒนธรรมมองโกเลียในของจีนและคนไทยฉลองเทศกาลหยวนเซียวที่กรุงเทพ

2019-02-19 16:34:52 CRI

ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลหยวนเซียว ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน และศูนย์วัฒนธรรมจีนกรุงเทพ กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมองโกเลียในของจีน จัดกิจกรรมขึ้นที่กรุงเทพ

คณะผู้แทนศิลปวัฒนธรรมมองโกเลียได้มีการแสดงรำวง ดนตรีที่มีเอกลักษณ์ชนเผ่ามองโกเลียจำนวนมาก ยังมีการจัดแสดงภาพและผลงานศิลปะอันประณีตของชนเผ่า เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจเขตปกครองตนเองมองโกเลียในมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ที่กรุงเทพ และศูนย์วัฒนธรรมจีนกรุงเทพ

Bo/Cai/Sun