ภาษาไทย
返回

ร่างกายของ

首页

A+ A A-

返回

ความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าจีน-สิงคโปร์มีความคืบหน้า

2019-02-22 16:34:00

หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้า รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศสิงคโปร์ ระบุว่า ปี 2018 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสิงคโปร์มีแนวโน้มที่ดี โดยจีนเป็นคู่ค้าอันดับแรกของสิงคโปร์ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 ในขณะที่สิงคโปร์เป็นประเทศแหล่งทุนที่มีการเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ของจีน นอกจากนี้ การผลักดันความร่วมมือตามโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ยังทำให้ทั้งสองประเทสมีผลงานมากมายในการร่วมสร้างสรรค์ และมีความคืบหน้าในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันอีกด้วย

Tim/Ping/Cai