ภาษาไทย
返回

ร่างกายของ

首页

A+ A A-

返回

จีนผลักดันการพัฒนากิจการพลเรือนอย่างรอบด้าน

2019-02-22 14:27:35 CRI

จีนผลักดันการพัฒนากิจการพลเรือนอย่างรอบด้าน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ กระทรวงกิจการพลเรือนจีน ประกาศรายงานการปฏิรูปและการพัฒนากิจการพลเรือนจีน ปี 2018 โดยระบุว่า กิจการพลเรือนจีนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีความคืบหน้าในการขจัดความยากจน และเร่งการพัฒนาบริการด้านบำนาญให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนกว่า 45 ล้านคน มีชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานมั่นคงมากยิ่งขึ้น

วันเดียวกัน นายหวง ซู่เสียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการพลเรือนจีน กล่าวที่สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีนว่า ปี 2018 กระทรวงกิจการพลเรือนจีน ได้ใช้ความพยายามในการขจัดความยากจน โดยได้ออกแผนปฏิบัติงานระยะ 3 ปี และได้ใช้มาตรการตามแผนการดังกล่าวอย่างแท้จริง

Tim/Cai/Sun