ภาษาไทย
返回

ร่างกายของ

首页

A+ A A-

返回

การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

2014-09-25 14:56:23 Xinhua News Agency

ในอดีตช่วงระหว่างวันที่ 20 -30 กันยายนปี 1949 การประชุมเต็มคณะของสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 1 จัดขึ้นที่ทำเนียบจงหนานไห่ มีผู้แทนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน พรรคประชาธิปไตยต่างๆ บุคคลที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง และสมาชิกสมาคมต่างๆ วงการต่างๆ ทางสังคม ชนเผ่าส่วนน้อยและชาวจีนโพ้นทะเลเข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมได้ผ่านหลักการการประชุมที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน กฎหมายว่าด้วยการจัดการประชุมที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน และกฎหมายว่าด้วยการจัดการของรัฐบาลจีน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ผ่านมติเกี่ยวกับเมืองหลวง ธงชาติ เพลงชาติและลำดับเหตุการณ์ 4 ฉบับ และจัดตั้งคณะกรรมการการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนและคณะกรรมการรัฐบาลกลางจีน โดยเลือกตั้งเหมา เจ๋อตุงเป็นประธานรัฐบาลกลางจีน

เมื่อวันที่ 30 กันยายนปี 1949 การประชุมเต็มคณะเห็นพ้องต้องกันผ่านแถลงการณ์การประชุมเต็มคณะของสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 1 ประกาศอย่างเป็นทางการกับโลกว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้นแล้ว และประชาชนจีนมีรัฐบาลกลางของตนเองด้วย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมปี 1949 พิธีฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลกลางจีนที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีน โดยตั้งเหมา เจ๋อตุง ประธานรัฐบาลกลางจีนประกาศอย่างเคร่งขรึมบนพลับพลาเทียนอันเหมินว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้นแล้วในวันนี้

การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า บรรลุซึ่งเป้าหมายภาระหน้าที่พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเอกราชของชาติและปลดแอกประชาชนจีนจำนวนนับไม่ถ้วนในยุคปัจจุบัน และนับแต่นี้ไปเป็นก้าวใหม่เพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายภาระหน้าที่พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งชาติและความมั่งคั่งร่วมกันของประชาชนจีน จึงมีความหมายสำคัญและลึกซึ้งยิ่ง

Yim/kt